Skip to Content

ایران از پرمخاطره ترین کشورهای جهان

ایران از پرمخاطره ترین کشورهای جهان است و باید از ساز و کار متناسب با مدیریت بحران برخوردار باشد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، معاون هماهنگی امور عمرانی، محمد مقدوری در پنجمین کارگاه آموزشی و تمرین ستادی مدیریت بحران کشور، گفت: انجام مطالعات جمع آوری آب سطحی در شهرهای استان، افزایش تعداد پایگاه های ثابت اورژانس ، افزایش ایستگاه های آتش نشانی در مشهد و جیره بندی نشدن آب در سال جاری با وجود تنش آبی در 28 شهر استان، از جمله اقدامات انجام شده در مدیریت بحران شهرهای استان بوده است.
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، اسماعیل نجار، در این مراسم تصریح کرد: مدیریت ریسک، مدیریتی هوشمند و مبتنی بر آینده نگری است و اگر مخاطرات را نشناسیم، نمی توانیم برای آینده برنامه ریزی کنیم.
وی اظهار داشت: ایجاد سازگاری و کاهش آثارسوء پدیده های اقلیمی، توسعه مشارکت به جای همکاری بین دستگاه ها، تعادل بخشی ساختار مخاطرات طبیعی، ساماندهی عکس العمل سریع در برابر هشدار سریع، توسعه موزون و یکنواخت حوزه های مختلف، طرح ریزی استراتژیک و فرهنگ سازی در بین مدیران و مردم از گام های اساسی در مدیریت بحران است.
در این دوره چهار روزه که با گفتمان «آمادگی موثر و بی درنگ از دولت تا جامعه» در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی برگزار می شود، اعضای اصلی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان حضور دارند.