حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۷

ایران جزو 13 کشور دارنده چرخ کامل سوخت هسته ای در دنیا - محتوای خبر

 

 

متن خبر

ایران جزو 13 کشور دارنده چرخ کامل سوخت هسته ای در دنیا

ایران جزو 13 کشور دارنده چرخ کامل سوخت هسته ای در دنیا

ایران جزو 13 کشور دارنده چرخ کامل سوخت هسته ای در دنیا