حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

ایران رتبه 13 جهان و اول منطقه از نظر تولیدات زیست فن آوری - محتوای خبر

 

 

متن خبر

ایران رتبه 13 جهان و اول منطقه از نظر تولیدات زیست فن آوری

ایران رتبه 13 جهان و اول منطقه از نظر تولیدات زیست فن آوری

ایران رتبه 13 جهان و اول منطقه از نظر تولیدات زیست فن آوری