رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

ایوان غربی مسجد گوهرشاد - تولیدات ویژه وب

 

 

ویژه های وب

ایوان غربی مسجد گوهرشاد

ایوان غربی مسجد گوهرشادایوان غربی مسجذ گوهرشاد در گذشته به بدنه بازار بزرگ متصل بوده است و حالا مسجد با دری بزرگ موسوم به درب سنگی که در وسط ایوان قراردارد با بست شیخ بهاءالدین عاملی مرتبط می گردد.در داخل این ایوان نیز رو و پشت به قبله (شبیه ایوان شرقی) سه طاق بنا شده و در پیشانی ایوان و در ضربی سقف و در وسط پایه های ایوان به خط بنایی سوره هایی از قرآن کریم نگاشته شده است. نمای دیوارهای داخلی صحن مسجد به ارتفاع 20/1 متر با سنگ های تیره اصفهان مزین است و از روی ازاره، تا لبه بام و سردرها و پیکره همه پایه ها ،غرفه های زیرین و زبرین ،گلدسته ها ،گنبد و سطح ظاهری نمای مسجد با کاشی های معرق و غیر معرق عالی و ممتاز تزیین شده استکه یکی از زیباترین نمونه های باقی مانده از هنر کمال یافته عصر تیموریان است.

دانلود

ایوان غربی مسجذ گوهرشاد در گذشته به بدنه بازار بزرگ متصل بوده است و حالا مسجد با دری بزرگ موسوم به درب سنگی که در وسط ایوان قراردارد با بست شیخ بهاءالدین عاملی مرتبط می گردد.در داخل این ایوان نیز رو و پشت به قبله (شبیه ایوان شرقی) سه طاق بنا شده و در پیشانی ایوان و در ضربی سقف و در وسط پایه های ایوان به خط بنایی سوره هایی از قرآن کریم نگاشته شده است. نمای دیوارهای داخلی صحن مسجد به ارتفاع 20/1 متر با سنگ های تیره اصفهان مزین است و از روی ازاره، تا لبه بام و سردرها و پیکره همه پایه ها ،غرفه های زیرین و زبرین ،گلدسته ها ،گنبد و سطح ظاهری نمای مسجد با کاشی های معرق و غیر معرق عالی و ممتاز تزیین شده استکه یکی از زیباترین نمونه های باقی مانده از هنر کمال یافته عصر تیموریان است.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.