Skip to Content

بارش برف و باران و کندي تردد در برخي از محورهاي خراسان رضوي

بارش برف و باران و کندي تردد در برخي از محورهاي خراسان رضوي

بارش برف و باران در برخی از محورهای خراسان رضوی موجب کندی تردد خودروها شده است . 
مرکز مدیریت راههای خراسان رضوی اعلام کرد کرد بار ش باران و برف پراکنده در محورهای مشهد -چناران ،درگز - سرولایت ،گردنه تیوان در محور درگز -قوچان و گردنه امام قلی در محور باجگیران و بخش های احمدآباد - جوین -جغتای موجب کندی تردد شده است.
همچنین مه گرفتگی در همه گردنه های استان موجب کاهش دید رانندگان شده است.
دراین اطلاعیه از رانندگان خواسته شده است ضمن رعایت قوانین ترافیکی ، وسایل گرمایشی به همراه خود داشته باشند.