Skip to Content

بازديد روساي دانشگاه هاي عراق از کتابخانه آستان قدس

در بازدید روسای دانشگاه های ملی عراق از کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی زمینه همکاری های علمی پژوهشی با دانشگاه های این کشور بررسی شد.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون آموزشی دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) امروز گفت: هیئت عالی دانشگاهی متشکل از شش نفر از روسای دانشگاه های عراق و همچنین نماینده ای از وزارت علوم این کشور برای آشنایی با ظرفیت های علمی، دانشگاهی و پژوهشی ایران از روز یکشنبه وارد ایران شدند و امروز برای آشنایی با ظرفیت دانشگاهی استان و به طور خاص ظرفیت دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) در مشهد به سر می برند.

دکتر محمد علی خلیل زاده افزود: این هیئت در نشستی که با ریاست دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) در زمینه همکاری های مشترک مانند تبادل دانشجو و استاد بین دو کشور، برگزاری دوره های مشترک آموزشی، همچنین استفاده از فرصت های مطالعاتی برگزار شد، به تفاهم هایی در این زمینه دست یافتند.

او تاکید کرد: برگزاری دوره های مشترک آموزشی در مقاطع آموزشی مختلف مانند کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و تبادل دانشجو و استاد از موضوعاتی است که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت.

خلیل زاده افزود: مشهد به عنوان پایتخت معنوی کشور به نوعی مبدا و محل ترویج فرهنگ رضوی در کشور شناخته شده است و شیعیان دیگر کشورها نیز نگاه ویژه ای به مشهد مقدس دارند و این فرصت مناسبی است که با کشور دوست و برادر، عراق که جمعیت قابل توجهی از آن را شیعیان تشکیل می دهند، تعاملات و همکاری های بین المللی صورت گیرد.

او ابراز امیدواری کرد: این شروعی برای همکاری های بیشتر در زمینه های مختلف علمی بین دو کشور باشد.