رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸

بازدید قاضی زاده از طرح های بیمارستان شهید هاشمی نژاد - محتوای خبر

 

 

متن خبر

بازدید قاضی زاده از طرح های بیمارستان شهید هاشمی نژاد

بازدید قاضی زاده از طرح های بیمارستان شهید هاشمی نژاد