رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

بازدید مدیران روابط عمومی های دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور از صداوسیمای مرکز خراسان رضوی+تصاویر - محتوای خبر

 

 

متن خبر

بازدید مدیران روابط عمومی های دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور از صداوسیمای مرکز خراسان رضوی+تصاویر

مدیران روابط عمومی های دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور از صداوسیمای مرکز خراسان رضوی بازدید کردند.

مدیران روابط عمومی های دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور از صداوسیمای مرکز خراسان رضوی بازدید کردند.