رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۸

بازدید معاون وزیر راه از محور درحال ساخت خرو نیشابور به زشک - محتوای خبر

 

 

متن خبر

بازدید معاون وزیر راه از محور درحال ساخت خرو نیشابور به زشک

بازدید معاون وزیر راه از محور درحال ساخت خرو نیشابور به زشک