Skip to Content

با حضور استاندار خراسان رضوی برگزاری شانزدهمین کارگروه رفع موانع تولید در

خراسان رضوی استاندار خراسان رضوی در شانزدهمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، خواستار حمایت دستگاههای اجرایی از تولید کنندگان شد و بیان کرد: از تمام اعضای این کارگروه انتظار داریم مصوبات این کارگروه را با جدیت تمام اجرایی کنند.

به گزارش خبرنگار خراسان رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان افزود: با حمایت و پشتکار بخش خصوصی وبرگزاری شانزدهمین کارگروه رفع موانع تولید در خراسان رضوی دولتی، نرخ بیکاری در استان  از حدود 14 به 12 درصد کاهش پیدا کرده است.
او افزود: تا پایان امسال با افتتاح بخش هایی که در زمینه فولاد و دیگر صنایع فعالیت می کنند  فرصت شغلی بی نظیری در استان شکل خواهد گرفت و 100 شغل جدید ایجاد خواهد شد.
رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوی نیز ضمن اشاره به اینکه تفاهم در خصوص پرونده های بانکی چند واحد تولیدی یکی از مصوبات این ستاد بوده است اظهار کرد: تفاهم نامه بین شهرک های صنعتی و محیط زیست، مالیات برخی از واحد های صنعتی و همچنین تغییر عوارض واحدهای صنعتی در خصوص ورود به حریم شهری از مصوبات دیگر  این ستاد بوده است.
راضیه علیرضایی با بیان اینکه اکنون از لحاظ پرداخت مبالغ کلی تسهیلات به واحد های استانی بعد از تهران و اصفهان در رتبه سوم کشور قرار داریم افزود: امسال برای حمایت از طرح های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی تاکنون 600 میلیارد تومان به واحدهای تولیدی استان تسهیلات پرداخت شده است.