رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

با حضور رئیس جمهوری بهره برداری از طرح آبرسانی به مشهد از سد ارداک - محتوای خبر