رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

بخش خبری ساعت 16:00 هشتم شهریور ماه 96 - محتوای خبر

 

 

متن خبر

بخش خبری ساعت 16:00 هشتم شهریور ماه 96

بخش خبری ساعت 16:00هشتم شهریور ماه 96 پخش شده از سیمای خراسان رضوی تقدیم حضورتان می‌شود.