Skip to Content

بخش صنعت خراسان رضوي بيشترين ميزان جذب سرمايه خارجي

بخش صنعت خراسان رضوي بيشترين ميزان جذب سرمايه خارجي

بخش صنعت خراسان رضوی بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی را در مقایسه با سایر بخش ها داشت.
رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت : بخش خصوصی در 9 ماه گذشته چهار هزار و 900 میلیارد ریال سرمایه گذاری با صدور 157 فقره پروانه بهره برداری در بخش صنعت این استان انجام شد.
راضیه علیرضایی افزود : از این مقدار سرمایه گذاری 124 میلیون دلار معادل 434 میلیارد ریال سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت استان با صدور 74 فقره مجوز صنعتی بوده است.
وی گفت : واحدهایی که موفق به جذب سرمایه گذاری خارجی شده اند به همت کارشناسان این سازمان و با همکاری دفتر سرمایه گذاری استان بطور مرتب پایش شده است و در صورت بروز مشکل در زمینه ورود سرمایه یا سرمایه گذاری جدید در جهت رفع آن اقدام می شود.
براساس آمار نهایی تا پایان سال 1392 ، 6 هزار و 70 واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری با ایجاد 195 هزار اشتغال و 94 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری ثابت در این استان مشغول فعالیت بودند.