Skip to Content

بدهکاری 50 میلیارد ریالی ادارات سبزوار به موقوفات

اداره و نهاد دولتی سبزوار بیش از 50 میلیارد ریال پذیره اولیه یا تغییر کاربری به موقوفات شهرستان بدهکار هستند.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، رییس اداره اوقاف و امور خیریه سبزوار با بیان اینکه که احیاء موقوفات و صیانت از حقوق آنها؛ مهمترین وظیفه اوقاف است افزود: با توجه به بررسی های انجام شده واحد بهره وری اوقاف، بیش از 50 میلیارد ریال از حقوق موقوفات سبزوار توسط نهاد های دولتی پرداخت نشده است.

وی با اشاره به جلسات تعیین تکلیف موقوفات با بعضی از ادارات شهرستان، بیان کرد: متاسفانه تا کنون نهادهای مربوطه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی نکرده اند.

رییس اداره اوقاف سبزوار افزود: 136رقبه شامل 89 رقبه متصرفی و 47 رقبه غیر متصرفی در تصرف ادارات این شهرستان است افزود: بدهی ادارات در اجارات نیز حدود ۴۰۰ میلیون تومان می باشد.