Skip to Content

برنامه زنده اشاره سیمای خراسان رضوی با حضور مهندس رشیدیان استاندار خراسان رضوی+گزارش تصویری

برنامه زنده اشاره سیمای خراسان رضوی با حضور مهندس رشیدیان استاندار خراسان رضوی+گزارش تصویری

برنامه زنده اشاره سیمای خراسان رضوی با حضور مهندس رشیدیان استاندار خراسان رضوی و تشریح برنامه های سفر ریس جمهور به مشهد و اعلام تعدادی از پروژه های اماده بهربرداری