رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

برنامه های آموزش و پرورش، در چارچوب سند تحول بنیادین - محتوای خبر

 

 

متن خبر

برنامه های آموزش و پرورش، در چارچوب سند تحول بنیادین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دکتر سید محمد بطحایی در این نشست گفت: مشهد را به عنوان اولین استان پس از وزیرآموزش و پرورش در مشهدمعارفه انتخاب کرده است زیرا این سفر برکات بسیاری در مدت کاری اش خواهد داشت.

او مشکلات آموزش و پرورش را به حلقه بسته توسعه ناپذیری تشبیه کرد و افزود: این مشکلات همیشه بوده و مسوولیت حل این مسایل بر عهده ی همه ما است، زمانی می توانیم به نتیجه مطلوب برسیم که نگاهمان را به مسئله عوض کنیم و راه جدیدی برای حل آن پیدا کنیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: اگر به این صورت ادامه دهیم، در 30 سال آینده هم مشکلات آموزش و پرورش حل نخواهد شد؛ هنوز دانش آموزان و والدین ما از آموزش و پرورش به طور کامل راضی نیستند.

بطحایی افزود: برنامه های آموزش و پرورش در دولت دوازدهم در دو دسته طبق چارچوب سند تحول بنیادین و متناظر با اهداف این سند در نظر گرفته شده و شامل تحول در محتوا و متن آموزشی و پرورشی و دیگری تغییر روش آموزش و پرورش است.                                          او گفت: یکی از مشکلات ما در آموزش پرورش، تمرکز و تکیه بر حافظه محوری است اما دانش آموزان باید مطالبی بیاموزند که در زندگی اجتماعی و فرهنگی به آن نیاز دارند همچنین ما باید بتوانیم از نیروی انسانی عظیمی که در اختیار داریم، در فرایند تصمیم سازی استفاده کنیم و معلمان ما بتوانند در طراحی و تصویب برنامه های آموزشی و تربیتی دخالت کنند.