برندگان مسابقه مسیرطلایی - موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج آبان ماه93

اسامی برندگان مسابقه مسیرطلایی که جوایز آنها ازطرف موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج آبان ماه93 اهدا میشود

مبلغ اهدایی

شهر

نام شرکت کننده

ردیف

2000000ریال

مشهد

نازگل نیکویی

1

1500000ریال

تایباد

فرزانه محمودی

2

2000000ریال

کاشمر

زهرارضاییان

3

2000000ریال

مشهد

مهین ترکانلو

4

1000000ریال

مشهد

ملیحه رحمتی

5

2000000ریال

مشهد

سید مصطفی پاکیزه

6

1500000ریال

جغتای

مجتبی بهمن آبادی

7