برندگان مسابقه مسیرطلایی - موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج اسفند ماه93

اسامی برندگان مسابقه مسیرطلایی که جوایز آنها ازطرف موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج اسفند ماه93 اهدا می شود

مبلغ اهدایی

شهر

نام شرکت کننده

ردیف

2000000ریال

مشهد

مهدی عامری

1

2000000ریال

مشهد

غزاله عباسیان

2

2000000ریال

مشهد

تکتم روح بخش

3

1500000ریال

کلات نادر

الهه گنج بخش

4

2000000ریال

جغتای

رمضانعلی بهمن آبادی

5

2000000ریال

باخرز

علیرضااسدی

6

1500000ریال

مشهد

محدثه رحمانی

7

2000000ریال

مشهد

زهرامرزی

8

2000000ریال

مشهد

مهردادشکوهی

9

2000000ریال

مشهد

مهدی سلیمی

10

2000000ریال

مشهد

مریم زمردی

11

2000000ریال

قوچان

حسین مالیاتگر

12

1000000ریال

مشهد

راضیه فلاحی

13