برندگان مسابقه پیامکی پلیس، همدلی، همزبانی

لیست برندگان مسابقه پیامکی پلیس، همدلی، همزبانی

به مناسبت هفته نیروی انتظامی

مهر ماه 1394

شهر

شماره تماس

نام برنده

ردیف

 

09150001340

معصومه خادمی

1

 

09300006037

شیرین محمد پور

2

 

09150006297

سید محمود جلالیان

3

کاشمر

09150003501

زهره بنازاده

4

 

09150006487

محمود جهاندار

5

 

09150008125

میثم گنابادی

6

 

09150000489

حیدرعلی جباری

7

 

09150001867

صادق غفاری

8

 

09380005385

غلام حیدر خان زاده

9

 

09150000843

مرضیه نظافت

10

 

09150007235

گلندام خدایی

11

 

09150002263

علی حمیدی

12

 

09350005483

مرضیه بنی حسین

13

 

09380003792

محمدرضا سروری

14

 

نکته مهم: جهت دریافت جوایز ضمن تماس با برندگان، زمان و مکان دریافت جوایز اعلام خواهد شد.