رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

برپایی ایستگاه صلواتی دانشجویان در میدان شهدای مشهد - محتوای خبر

 

 

متن خبر

برپایی ایستگاه صلواتی دانشجویان در میدان شهدای مشهد

برپایی ایستگاه صلواتی دانشجویان در میدان شهدای مشهد