رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

برپایی آیین سنتی علم خبری در احمد آباد - محتوای خبر

 

 

متن خبر

برپایی آیین سنتی علم خبری در احمد آباد

آیین سنتی علم خبری درروستاهای احمد آباد تا پایان ماه صفر ادامه دارد.