رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

برگزاری جشن نفس در تربت حیدریه - محتوای خبر

 

 

متن خبر

برگزاری جشن نفس در تربت حیدریه

جشن نفس جشنی است که ویژهُ بازماندگان اهداء کنندهُ عضو و دریافت کنندگان اعضا برگزار می شود.