Skip to Content

برگزاری دوره آموزشیHSEE در چناران

دوره آموزشي آشنايي با سيستم سلامت شغلي با رويكرد كاهش خسارات اقتصادي براي كارآفرينان در چناران برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشیHSEE در چنارانبه گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی گفت :این دوره های آموزشی با هدف آموزش و ارتقاء سطح آگاهي صاحبان صنايع در خصوص مباحث ايمني و سلامت شغلي برای واحدهای شهرک صنعتی چناران با همکاری مركز بهداشت استان و مركز آموزش فني حرفه اي برگزار شد.
مسعود مهدی زاده مقدم افزود : برای رسیدن به اهداف باید آموزش را به صورت علمی و عملی به واحدهای صنعتی و تولیدی آموزش و مشاوره دهیم چرا که آموزش نیروهای انسانی به عنوان یکی از مهمترین عامل های پیشرفت در صنایع مطرح است.
او خاطر نشان کرد: در این دوره های آموزشی سر فصل های مختلفی از قبیل آشنايي با ضوابط بهداشت كار و الزامات قانوني اداره كار ماده 91،روال اداری تشکیل پرونده بهداشتی و انجام معاینات ادواری،آشنایی با بیماری های حرفه ایی و موارد خاص و پیاده سازی سیستمHSEE ارائه شد.