Skip to Content

برگزاری ششمین همایش پدر نثر فارسی

ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارسی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خراسان رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در این مراسم گفت: همایش این با هدف تاکید بر برگزاری ششمین همایش پدر نثر فارسیاهمیت جایگاه زبان و ادب فارسی و ارج نهادن به جایگاه بیهقی در عرصه نثر فارسی برپا شد.

جواد حدادنیا افزود: 60 مقاله به این همایش ارائه شد که هشت داور از دانشگاههای فردوسی، حکیم سبزواری و فرهنگسرای فردوسی این مقالات را مورد بررسی علمی قرار دادند و 55 مقاله برگزیده و 7 مقاله برتر امروز در صحن همایش ارائه می شود.

او گفت: بررسی پیوندهای فرهنگی و هنری تاریخ بیهقی در دوره معاصر، تشویق پژوهشگران به سمت تحقیقات علمی در حوزه ادبیات و نثر بیهقی از دیگر اهداف این همایش است.

امیر الهامی استاد دانشگاه صدا و سیما هم گفت: خدمات بیهقی به تاریخ و ادبیات ما بسیار ارزنده و ارزشمند است و اصطلاحاتی را که امروز در حال استفاده از آن هستیم برای اولین بار بیهقی به صورت بسیار ادبی به رشته تحریر درآورده است.

آئین پایانی ششمین همایش ملی ابوالفضل بیهقی  در حوزه ادبیات در محل تالارکاشفی سبزوار برگزار شد.

'ابوالفضل بیهقی' تاریخ نگار قرن پنجم هجری قمری و نگارنده 'کتاب تاریخ بیهقی' از مورخان نامدار دوره غزنوی است که در سال 385 قمری در قریه حارث آباد بیهق متولد شد.

وی بعد از کسب فضایل به دیوان رسایل محمودی راه یافت و در خدمت خواجه بونصر مشکان به کار پرداخت و همچنان در خدمت سلاطین غزنوی به سر برد تا در زمان عزالدوله عبدالرشید که در سال 440 قمری به سلطنت رسید نیز چندی صاحب دیوان بود اما به تهمت حاسدان گرفتار، معزول و محبوس شد.

بیهقی بعد از رهایی از زندان باقی عمر را در انزوا بسر برد و در سال 470 هجری قمری درگذشت.