رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

برگزاری مسابقات بازی ریاضی در قوچان - محتوای خبر

 

 

متن خبر

برگزاری مسابقات بازی ریاضی در قوچان

با هدف ترویج دانش ریاضی و آشنا کردن دانش آموزان و دانشجویان با کاربردهای این رشته، مسابقات بازی ریاضی در شهرستان قوچان برگزار شد.