Skip to Content

بسته بودن مسیر دودکش 3نفر را به کام مرگ کشاند

افسرنگهبان سازمان آتش نشانی مشهد گفت: بسته بودن مسیر دود کش آبگرمکن سه نفر از اعضای خانواده مشهدی را به کام مرگ کشاند.

بسته بودن مسیر دودکش 3نفر را به کام مرگ کشاندبه گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، آتشپاد سوم محمدجواد سبحانی افزود: ریزش نخاله های ساختمانی داخل مسیر دودکش آبگرمکن دیواری و مسدود شدن این مسیر اصلی ترین علت مرگ سه نفر از اعضای خانواده مشهدی است.

وی خصوص حادثه گازگرفتگی دیشب در بلوار عبدالمطلب و نتایج بررسی عامل اصلی انتشار گاز مونواکسید کربن در فضای این خانه، گفت: پس از بررسی های کارشناسان سازمان مشخص شد که علت اصلی انتشار این گاز سمی در فضا مسدود بودن مسیر دودکش آبگرمکن دیواری با نخاله های ساختمانی بود.

افسرنگهبان سازمان آتش نشانی مشهد افزود: طبقه دوم و سوم این ساختمان در حال احداث بوده که هنگام ادامه مسیر لوله های دودکش مقداری نخاله ساختمانی داخل این مسیر ریخته بود.

سبحانی گفت: همچنین شعله های اجاق گاز خوراک پزی در این واحد مسکونی نیز روشن بوده و شیشه ی بخاری نیز شکسته بود که این 2 عامل نیز منجر به انتشار گاز مونواکسید کربن در فضا شده بود .

وی افزود: علت دقیق وقوع این حادثه نیز توسط پزشکی قانونی اعلام خواهد شد .