رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

بسته پیگیری /قطار شهری مشهد - محتوای خبر

 

 

متن خبر

بسته پیگیری /قطار شهری مشهد

مردم مشهد، در انتظار افتتاح کامل خط 2قطار شهری هستند.