Skip to Content

بسیج رسانه نقش مهمی در جنگ نرم دارد

بسیج رسانه نقش مهمی در جنگ نرم دارد

دبیر همایش استانی بسیج و رسانه استان گلستان، اصحاب رسانه را سربازان جنگ نرم عنوان کرد و گفت: بسیج رسانه نقش مهمی در جنگ نرم دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ "سیدمهدی حسینی تبار" بعد از ظهر چهارشنبه در همایش استانی بسیج و رسانه استان گلستان گفت: هدف از برگزاری این همایش تقویت ارتباط رسانه ها و بسیج است که برای نخستین بار به شکل استانی برگزار می شود.

سرهنگ حسینی تبار افزود: پس از برگزاری این همایش، دوازدهمین دوره همایش بین المللی بسیج و رسانه در شهر مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

وی به فعالیت های بسیج در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت: بسیج در حوزه های مختلف انواع و اقسام فعالیت ها را دارد که باتوجه به عصر حاضر که به "عصر ارتباطات" معروف است، جایگاه و نقش رسانه ها اهمیت ویژه ای دارد.

وی ادامه داد: باتوجه به همین موضوع، همکاری بسیج و رسانه در دوره کنونی بسیار ضروری است.

دبیر همایش استانی بسیج و رسانه استان گلستان به اهداف همایش اشاره کرد و گفت: تقویت و توسعه جبهه رسانه و تعامل بیش از پیش بسیج و رسانه ها و انسجام مجموعه رسانه ای بسیج از جمله اهداف این همایش بوده است.

سرهنگ حسینی تبار با بیان اینکه اصحاب رسانه، سربازان جنگ نرم هستند خاطرنشان کرد: ما در عصر حاضر جنگ های سخت را با موفقیت پشت سر گذاشتیم و باید نسبت به جنگ نرم حساس باشیم.