بهار حماسه

روژه گارودي، انديشمند مسلمان فرانسوي در يكي از مقالات خود، انقلاب اسلامي ايران را اينچنين توصيف مي كند:
به راستي انقلاب اسلامي كه امام خميني (ره) آن را رهبري كرد به هيچيك از انقلاب هايي كه در قبل برپا گرديدند، شبيه نيست. اين انقلاب داراي معاني جديدي بود كه نه فقط حكومت سياسي، اجتماعي، استعماري را سرنگون كرد، بلكه مهمتر از آن تمدن و جهان بيني خاصي را كه در مقابل دين علم شده بود، واژگون ساخت .انقلاب اسلامي ايران تأثيرات زيادي در بيداري مسلمانان جهان و احياي باورهاي ديني داشت.

بر مبناي اين رسالت ارزشمند  با توجه به فرا رسيدن ايام الله دهه ي مبارك فجر صدا ي خراسان رضوي برنامه اي به نام  بهار حماسه  به هدف پرداختن بنيادي به شعار استقلال ، آزادي و جمهوري اسلامي  تهيه و توليد كرده است .

  آيتم هاي بهار حماسه متن ، گزارش از كانون هاي انقلاب در مشهد  ، كارشناسي ، موسيقي ، تصنيف  هاي خاطره انگيز انقلاب  و سخنان مقام معظم رهبري در اوايل انقلاب ميباشد .

اين برنامه به جهت معرفي تاريخ انقلاب در مشهد در اختيار اكثر استان ها  قرار داده شده است كه از  ويژگي هاي نام برده ي" بهار حماسه" است . 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهيه كننده : عليرضا اعلم

صدابردار : مهدي مقدس زاده

گوينده : محسن افكاري

گزارشگر : زهره رضا زاده

نويسنده : علي اكبر بيواره 

تاریخ تولید: 93