رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

بهرهبرداری از مرکز توان بخشی بیماران اعصاب و روان در مشهد - محتوای خبر

 

 

متن خبر

بهرهبرداری از مرکز توان بخشی بیماران اعصاب و روان در مشهد

مرکز توانبخشی و درمانی بیماران اعصاب و روان با حضور برخی مقامات استان خراسان رضوی به بهره برداری رسید