Skip to Content

بهره برداری از ساختمان اداری دانشگاه دولتی تربت حیدریه

با حضور استاندار خراسان رضوی، ساختمان اداری دانشگاه دولتی تربت حیدریه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار خراسان رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، دکتر علیرضا کرباسی رئیس دانشگاه دولتی تربت حیدریه در مراسم بهره برداری ازبهره برداری از ساختمان اداری دانشگاه دولتی تربت حیدریه این طرح گفت: این ساختمان 2 هزار و 200 مترمربع زیربنا دارد و در چهار طبقه با کاربری آموزشی و اداری با هزینه 26 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

استاندار خراسان رضوی هم پس از مراسم بهره برداری از این طرح، در جلسه شورای اداری شهرستان تربت حیدریه گفت: وقت آن رسیده است که به جای دامن زدن به اختلافات سطحی و بی پایه و اساس بین جناح های سیاسی، از ظرفیت های موجود برای پیشرفت و توسعه همه جانبه استفاده کنیم.

علیرضا رشیدیان با تاکید بر اینکه راهبرد رفتاری دولت یازدهم بر تبعیت محض از رهبری انقلاب متمرکز است، گفت: همکاری و هماهنگی بین سه قوه اساس رفتار این دولت است.