Skip to Content

بوژان نیشابور

Loading the player...

بوژان روستای زیبا با آب وهوایی خوش ودل انگیز، دیدنی هایی چشم نواز در بخش مرکزی نیشابور با مختصات جغرافیایی 58 درجه و58 دقیقه طول شرقی و 36 درجه و14 دقیقه عرض شمالی ، در 15 کیلومتری شمال شرقی نیشابور و 115 کیلومتری مشهد است.بوژان در کوه پایه های جنوبی بینالود و در بلندی 1600 متر از سطح دریا در دل دره ای زیبا در کنار رودی خروشان قرار گرفته است .

بوژ به معانی گوناگونی آمده است . دهخدا و معین بوژ را گرداب یا سیلاب سهمگین با تب سنگین بدن معنی کرده اند . در جایی دیگر بوژ به معنی شکوفه آمده است . اهالی بوژان به غنچه ی گل بوژ می گویند . از معانی واژه بوژ تا حدودی به نام گذاری این روستا به بوژان می توان پی برد. ازترکیب پسوند "ان " با بوژ می توان بوژان را به مکان سیلاب های سهمگین یا محل پر از شکوفه و غنچه معنی نمود .

ارتفاعات بلند مانند قله های شیرباد ( بلندای حدود 3300 متر ) گود زرد (هم تراز شیر باد ) کان مس (3000 متر) وقله ی سرچشمه ی مرغزار دره با بیش 3100 متربلندی شمال بوژان را دربر گرفته و سبب هدیه آب و هوای ناز و خوش به این مکان شده است . از این بلندی ها نهر های فراوان سرچشمه می گیرند که پس به هم آمیختن رود ی به وجود می آید که شاه رگ اصلی روستا به حساب می آید. ارتفاعات بلند ، باغ های سر سبز ، کناره های زیبا ی رود خانه ، آبشار های زیاد ، بافت مسکونی پلکانی روستای بوژان را به یکی مراکز گردشگری شهرستان نیشابور تبدیل کرده است .

باغ های میوه پیرامون روستا در فصل های مختلف چشم انداز رویایی و رنگارنگی پدید می آورد و دوستداران طبیعت را شگفت زده و شادمان می کند . آبشار های کوچک و بزرگ زیبا درمسیر رود خانه ی بوژان وجود دارد که چشمان هر بیننده ای را می نوازد و طراوت وجلوه ی بی مانند و پر شکوهی در یاد بیننده به یادمان می گذارد .