حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

بیانات رهبری: جنگ نخواهد شد و مذاکره هم نخواهیم کرد.