جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

بازگشت به صفحه کامل

بیانات رهبری: جنگ نخواهد شد و مذاکره هم نخواهیم کرد.

بیانات رهبری: جنگ نخواهد شد و مذاکره هم نخواهیم کرد.


بیانات رهبری: جنگ نخواهد شد و مذاکره هم نخواهیم کرد.

بیانات رهبری: جنگ نخواهد شد و مذاکره هم نخواهیم کرد.