Skip to Content

تاخیر چندساعته18پرواز رفت و برگشت مشهد

بر اثر نامساعد بودن شرایط جوی در مشهد و تهران تعداد 18پرواز رفت و برگشت این مسیرها به سمت فرودگاه بین المللی شیراز با تاخیرهای چند ساعته انجام شد.

تاخیر چندساعته18پرواز رفت و برگشت مشهد

 به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران ؛ مدیر کل فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز گفت : پروازهای دیروز مسیرهای مشهد و تهران به سمت شیراز نیز با تاخیرهای نسبتا زیادی همراه بود.

حمیدرضا سیدی ادامه داد: تعداد هشت پرواز مسیر مشهد به شیراز نیز با تاخیرهای حدود هفت ساعت انجام شد.

وی افزود :10پرواز رفت و برگشت مسیر تهران به شیراز هم به طور متوسط هر کدام سه ساعت تاخیر داشتند.

سیدی در ارتباط با تاخیر یک ساعته شیراز به بندرعباس هم بیان کرد : از آنجا که این پروازها از تهران به سمت شیراز و از آنجا به بندرعباس صورت می گیرد نیز مشمول تاخیرهای تهران می شوند./

Authors: باشگاه خبرنگاران