Skip to Content

تاکيد بر توسعه و تقويت مدارس غيردولتي

تاکيد بر توسعه و تقويت مدارس غيردولتي

توسعه و تقویت مدارس غیردولتی برای افزایش کیفیت تعلیم و تربیت از اهداف وزارت آموزش و پرورش است.
معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکتهای مردمی و خانواده امروز با بیان این مطلب در مشهد گفت: در راستای تقویت مدارس غیردولتی مرکز آموزش نیروی انسانی ویژه این مدارس راه اندازی شده است تا معلمان این بخش نیز آموزشهای لازم را فراگیرند.
مرضیه گرد که در گردهمایی موسسین مدارس غیردولتی خراسان رضوی در مشهد سخن می گفت همچنین به تعیین شهریه مدارس غیردولتی بر اساس معلمان خوب و شرایط و امکانات آنها اشاره کرد و افزود: این اقدامات برای ارتقا امکانات و کیفیت کار در این مدارس انجام می شود.
خانم گرد در ادامه با اشاره به اینکه مدارس غیردولتی تا پایان امسال فرصت دارند کیفیت آموزشی و پرورشی خود را ارتقا دهند هشدار داد: مدارسی که کیفیت مورد تایید در این دو بخش را نداشته باشند تعطیل خواهند شد.
وی اضافه کرد: بر اساس تفاهمنامه ای که بین وزارت آموزش و پرورش با وزارت راه و شهرسازی منعقد شده است زمینهایی که با کاربری آموزشی شناسایی شده اند و وزارت آموزش و پرورش توان ساخت آن را ندارد تحت شرایط و تسهیلاتی در اختیار بخش غیردولتی گذاشته شود.
رییس سازمان مدارس غیردولتی گفت: در این راستا 25 درصد قیمت زمین به صورت نقدی دریافت و بقیه در اقساط 20 ساله پرداخت می شود.
هم اکنون بیش از یک میلیون و 100 هزار دانش آموز در سطح کشور زیر پوشش مدارس غیردولتی هستند.