رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

تجلیل از برگزیدگان حوزه حمل و نقل بین المللی در این مراسم از 10 شرکت پیشکسوت حمل و نقل بین‌المللی ، 4شرکت جوان در این حوزه و 4خبرنگار برتر جشنواره حمل و نقل بین‌المللی تجلیل شد. - محتوای خبر

 

 

متن خبر

تجلیل از برگزیدگان حوزه حمل و نقل بین المللی در این مراسم از 10 شرکت پیشکسوت حمل و نقل بین‌المللی ، 4شرکت جوان در این حوزه و 4خبرنگار برتر جشنواره حمل و نقل بین‌المللی تجلیل شد.

تجلیل از برگزیدگان حوزه حمل و نقل بین المللی  در این مراسم از 10 شرکت پیشکسوت حمل و نقل بین‌المللی ، 4شرکت جوان در این حوزه و 4خبرنگار برتر جشنواره حمل و نقل بین‌المللی  تجلیل شد.