سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | پنج‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

تجمع دامداران جلوی سازمان جهاد کشاورزی برای توزیع نامناسب نهاده های دامی - نمایشگر گزارش 5

 

 

تجمع دامداران جلوی سازمان جهاد کشاورزی برای توزیع نامناسب نهاده های دامی

این برنامه دارای ساختار گزارش میباشد و همراه است با تصاویری از تجمع دامداران جلوی سازمان جهاد کشاورزی استان که نسبت به توزیع نامناسب نهاده های دامی گله دارند و نیز همراه است با مصاحبه با مدیر جهاد کشاورزی استان .


دانلود