Skip to Content

تدوين الگوي راهبردي اشتغال پايدار بانوان در خراسان رضوي

تدوين الگوي راهبردي اشتغال پايدار بانوان در خراسان رضوي

مدل راهبردی طرح اشتغال پایدار بانوان در خراسان رضوی تهیه و تدوین شد.
مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی گفت : این مدل با همکاری کارآفرینان ، متخصصان ، صاحبنظران و دانشگاهیان عضو اتاق فکر اشتغال پایدار بانوان دفتر زنان و خانواده استان و بر مبنای مشترکات سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در مناطق کشور تهیه شده است.
فرشته سلجوقی افزود : این طرح که مدل راهبردی اشتغال پایدار بانوان است با توجه به مولفه های بومی هر منطقه قابل تطبیق و اجراست.
وی با بیان اینکه با تصویب این طرح می توان آن را به عنوان پایلوت شرق کشور اجرایی کرد گفت : جمعیت هدف این طرح زنان فعال در جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار هستند. 
مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی افزود : بر اساس آمارها در خراسان رضوی 120 هزار زن سرپرست خانوار وجود دارد که تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) هستند ضمن آنکه جمعیتی از این زنان هم خارج از پوشش این دو نهاد قرار دارند.
وی دختران دانش آموخته دانشگاهی ، زنان هنرمند و کارآفرین ، زنان روستایی و نیز بانوان دارای مشاغل غیررسمی و خانگی را از دیگر گروه های مشمول این طرح خواند و گفت : برنامه ریزی شده این طرح در قالب توانمند سازی زنان پس از تصویب در دو مرحله انجام شود.
بر این اساس در مرحله نخست طرح توانمند سازی زنانی که در عرصه فعالیتهای اقتصادی وارد شده اند اجرا می شود و مرحله بعدی آن برنامه حمایتی از زنان سرپرست خانوار ، زنان آسیب دیده و گروه هایی است که نیاز به توجه ویژه دارند.
مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی این طرح را شامل 12 بخش ذکر کرد و گفت : در اجرای آن به منظور توسعه و تقویت اشتغال پایدار برای تمامی حوزه های هدف ، دستگاه ها و بخش های مربوطه ، وظایف خاص تدوین و مشخص شده است.
سلجوقی افزود : این طرح در کار گروه زنان و خانواده خراسان رضوی مصوب شده است و معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری نیز آن را تایید و مورد بررسی کارشناسی قرار داده و برای تصویب نهایی به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه شده است.
2 میلیون و 995 هزار نفر معادل نیمی از جمعیت 6 میلیونی خراسان رضوی زن هستند.