رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

ترسیم داستان های شاهنامه در میدان فردوسی مشهد - محتوای خبر

 

 

متن خبر

ترسیم داستان های شاهنامه در میدان فردوسی مشهد

 ترسیم داستان های شاهنامه در میدان فردوسی مشهد ، چهره این میدان را دوچندان زیباتر کرده است.