رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

تشرف جمعی از بانوان جانباز دفاع مقدس از سراسر کشور به حرم رضوی - محتوای خبر

 

 

متن خبر

تشرف جمعی از بانوان جانباز دفاع مقدس از سراسر کشور به حرم رضوی

 جمعی از بانوان جانباز دفاع مقدس از سراسر کشور به حرم رضوی مشرف شدند.