رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

تشکیل حوزه بین المللی برای جذب سرمایه شیعیان - محتوای خبر

 

 

متن خبر

تشکیل حوزه بین المللی برای جذب سرمایه شیعیان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، تقی زاده خامسی در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: با توجه به این که نشکیل حوزه بین المللی برای جذب سرمایه شیعیانمشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام است حوزه ای برای امور بین الملل  و جذب سرمایه شیعیان تشکیل می دهد.
او افزود: به هر تصمیمی که مدیریت قبلی شهرداری بر اساس قانون گرفته باشد احترام می گذارد.
شهردار مشهد نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران را در مدرسه حکیم نظامی ، مدرسه ای که خود در آن تحصیل  کرده بود تشکیل داد.