رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

تغییر الگوی کشت از جارو به پسته در روستاهای جوین - محتوای خبر

 

 

متن خبر

تغییر الگوی کشت از جارو به پسته در روستاهای جوین

تغییر الگوی کشت از جارو به پسته در روستاهای جوین