Skip to Content

تقدیر امور زنان و خانواده سازمان صدا و سیما از مرکز

مشاور امور زنان و خانواده سازمان با ارسال نامه ای از مرکز تقدیر کرد

مشاور امور زنان و خانواده  معاونت سرمایه انسانی سازمان  با ارسال نامه ای به معاون سرمایه انسانی  از تلاش های بی شائبه  مدیر کل صدا وسیمای خراسان رضوی  و مدیر زائر سرای مشهد در برگزاری شانزدهمین نشست سالیانه مشاورین مدیران کل  مراکز استانی  و معاونت های امور زنان  و خانواده در مشهد مقدس تقدیر و تنشکر نمود .