Skip to Content

تقدیر نامه استاندار از فعالیتهای مرکز در زمینه حجاب و عفاف

استاندار خراسان رضوی از صدا و سیمای خراسان رضوی تقدیر کرد

علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی در نامه ای از مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی و همکارانشان در تقویت فرهنگ عفاف و حجاب بر اساس ارزیابی های بازرسی ستاد صیانت استان در اجرای برنامه های ابلاغی ستاد مرکزی صیانت به عنوان دستگاه برتر استان در سال 1393 تقدیر وتشکر کرد.