رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

تلنگر دوشنبه 1396/06/13 - محتوای خبر

 

 

متن خبر

تلنگر دوشنبه 1396/06/13

حوادث و اتفاقات ناخوشایند یکی از مجموعه های آبی مشهد، و اعمال نفوذ یک شخص در ساخت و ساز در تربت حیدریه از بخش‌های تلنگر دوشنبه 96/06/13 است.