Skip to Content

تهیه مستند بزرگترین قنات جهان در گناباد

تهیه مستند قنات قصبه گناباد مراحل پاياني خود را طي می کند .

تهیه مستند بزرگترین قنات جهان در گناباد

معاون ميراث فرهنگي، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي در گفتگو باخبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد،  گفت: مستند قنات قصبه گناباد با همکاری صدا و سیمای خراسان رضوی و اين اداره كل تهیه می شود.

معاون ميراث فرهنگي خراسان رضوي تصریح کرد: در این مستند ویژگیهای قنات قصبه گناباد برای مردم کشورمان و دیگر مردم جهان به تصویر کشیده می شود.

حسین عباس زاده افزود: قنات قصبه بزرگ ترین و قدیمی ترین قنات جهان مربوط به ۲۷۰۰ سال پیش و از شاهکارهای آبی جهان است و این قنات دو رشتهٔ اصلی و شش شاخهٔ فرعی دارد و مادرچاه آن در دامنهٔ شمالی سیاه کوه و مظهر کنونی قنات در جنوب محلهٔ معروف به قصبهٔ شهر (کوی شرقی) واقعه شده است.

معاون ميراث فرهنگي، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي با اشاره به تهيه اسناد براي يونسكو به منظور ثبت جهاني قنات قصبه گناباد ادامه داد: پرونده قنات قصبه گناباد براي ثبت جهاني به يونسكو ارسال خواهد شد كه اسناد پيوستي اين پرونده علاوه بر اسناد مكتوب، گزارش ها و نقشه به صورت تصويري نيز خواهد بود و اين مستند مي تواند به عنوان پيوست اين پرونده به يوسنكو ارسال شود.

انتهای پیام/ب

Authors: باشگاه خبرنگاران