رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

توزیع تعرفه و صندوق انتحابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا - محتوای خبر

 

 

متن خبر

توزیع تعرفه و صندوق انتحابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا

توزیع تعرفه وصندوق انتحابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرکز خراسان رضوی، معاون مدیرکل سیاسی در امور انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی گفت: از جمعیت 6 میلیون 434 هزار و 501 نفری در خراسان رضوی 4 میلیون و 313 هزار نفر واجد شرایط رای دادن در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا هستند.

محمد رضا رجبی افزود: 4 هزارو 571 شعبه اخذ رای با 9 هزار و 400 صندوق ثابت و سیار در استان پیش بینی شده است.

وی گفت: 4 هزار و 635 سربازرس، بازرس و ناظر به همراه 75 هزار نفر کار برگزاری این دو انتخابات را بر عهده دارند.

رجبی افزود: برای نخستین بار یک هزار و 800 صندوق اخذ رای الکترونیکی در 557 شعبه به صورت تمام الکترونیک اخذ رای شوراهای 8 مرکز شهر نیشابور، تربت حیدریه، تربت جام، سبزوار، کاشمر، تایباد، قوچان و چناران انجام می شود.