Skip to Content

توزیع 350 تن بذر پنبه در بین کشاورزان خراسان شمالی

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت : برای تولید پنبه دراستان ،350 تن بذر پنبه گواهی شده ، الیت ، کرک دار وبدون کرک درنظرگرفته شده که با یارانه بین کشاورزان توزیع می شود.

توزیع 350 تن بذر پنبه در بین کشاورزان خراسان شمالی خداداد عابدی درگفتگو با خبرنگارباشگاه خبرنگاران  ،گفت: 350 تن بذ رپنبه با قیمت یارانه ای 900 تومان در بین کشاورزان شهرستان های مانه وسملقان ، اسفراین ،گرمه وجاجرم و رازو جرگلان توزیع شده است.

وی افزود: از اوایل فرودین توزیع بذر پنبه در استان آغاز شده که تاکنون 200 تن توزیع و 150 تن دیگر نیزدر حال توزیع است.

وی با بیان اینکه بیشترین بذر پنبه توزیع شده در شهرستان مانه وسملقان و اسفراین است،اظهار داشت: 100 تن بذر پنبه از خراسان رضوی وارد استان شده و 250 تن نیز در داخل استان تولید شده است.

عابدی گفت: پارسال / 800 هکتار کشت مکانیزه پنبه در استان صورت گرفته پیش بینی می شود امسال کشت مکانیزه تا 3هزار هکتار دیگرنیزافزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان می توانند با یک دستگاه کمباین که به صورت الگویی فراهم شده کشت مکانیزه کنند، افزود:باکشت مکانیزه هزینه ها تا یک پنجم کاهش می یابد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی استان با بیان اینکه امسال برای اولین بار بجز بذررقم ورامین که هرساله کشت می شود 25 تن بذررقم خرداد نیز وارد استان شده است، افزود: بذر رقم خرداد زود رس و صرفه جویی درمصرف آب از مزایای این بذر است.

عابدی تصریح کرد: 55 تن ارقام دلینته نیز درشهرستان های مانه وسملقان ، اسفراین ، گرمه وجاجرم برای صرفه جویی در بذر مصرفی وهزینه‌ها ،توزیع خواهد شد.

Authors: باشگاه خبرنگاران