Skip to Content

توسعه آموزشهاي فني و حرفه اي تا پنج سال آينده محقق مي شود

توسعه آموزشهاي فني و حرفه اي تا پنج سال آينده محقق مي شود

49 درصد دانش آموزان کشور تا پنج سال آینده باید در حوزه فنی - حرفه ای و کار و دانش تحصیل کنند.
مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش در مشهد افزود: توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای در کشور طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مورد پیگیری قرار گرفته که تا پنج سال آینده باید محقق شود.
سید محسن حسینی مقدم افزود : طبق قانون تا پایان برنامه پنجم توسعه باید 46،2 درصد دانش آموزان در حوزه فنی و حرفه ای و کار و دانش تحصیل کنند اما هم اکنون این رقم به 41،5 درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه تلاش وزارت آموزش و پرورش تحقق قانون برنامه پنجم در این زمینه است افزود: هم اکنون هفت هزار و 100 هنرستان فنی و حرفه ای و کار و دانش در کشور فعالیت دارند.

وی هدف از برگزاری گردهمایی سرگروههای آموزشی کامپیوتر را تبادل نظر در زمینه محتوای آموزشی و نظام جدید آموزشی که از سال تحصیلی آینده اجرایی می شود اعلام کرد و گفت: با توجه 
به اینکه رشته کامپیوتر و حسابداری دو رشته پر متقاضی از سوی دانش آموزان و اولیای آنان است لذا به طور متوسط هر دو سال یکبار کتابهای این رشته ها تغییر می کند.
وی گفت: از دیگر اهداف برگزاری این گردهمایی تبادل نظر در باره تغییرات اخیر کتابهای آموزشی این گروه آموزشی است.
حسینی مقدم افزود: با توجه به ضرورت به روز بودن دانش معلمان حوزه کامپیوتر در این گردهمایی محتوای جدید آموزش معلمان نیز در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد.
وی گفت: هم اکنون 765 هزار دانش آموز پایه دوم و سوم متوسطه در هنرستانهای فنی -حرفه ای و کار و دانش کشور مشغول تحصیل هستند.