Skip to Content

تولید روزانه 49 هزار تن پسماند در کشور

روزانه 49 هزار تن پسماند در کشور تولید می شود .
مدیرکل خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور در دومین نشست مدیران عامل سازمان های مدیریت پسماند کلان شهرهای کشور در مشهد افزود : از این مقدار پسماند ، 11هزار تن مربوط به روستاها و بقیه در شهرهاست.
آقای احمدی با بیان اینکه 19 درصد از پسماند تولید شده بازیافت می شود ، گفت : 14 درصد به صورت تر وبقیه به روش خشک بازیافت می گردد.
او گفت : بازیافت تر در 10 واحد پردازش کود کمپوست در کشور انجام می شود و حدود 2 درصد نیز دفع بهداشتی پسماند صورت می گیرد.
وی افزود : با توجه به اینکه پسماند تر و تولید کود کمپوست برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد ، لذا با چالش ها و مشکلاتی در این حوزه روبرو هستیم.
مدیرکل خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور افزود : در صورت تحقق یارانه کود کمپوست ، این مشکلات تا حد بسیاری رفع خواهد شد.
او گفت: هم اکنون مدیریت پسماند شهرداری مشهد و اصفهان در این زمینه استانداردسازی شده اند و شهرداری های دیگر کلانشهرها تا 6 ماه آینده در این زمینه استانداردسازی خواهند شد .
وی با بیان اینکه فرایند و جزییات فنی تولید کود کمپوست یکی از مشکلات سازمان های مدیریت پسماند است ، افزود : باید کمیته ای برای ارتقای کیفیت این کود تشکیل شود تا روش های نوین و تایید شده در این زمینه را به کلانشهرها انتقال دهد .